Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy organów regulacyjnych kolei w korytarzu 8 Morze Północne – Bałtyk podpisane

26.11.2014

20 listopada br. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podpisał w Luksemburgu porozumienie o współpracy organów regulacyjnych kolei w korytarzu 8 Morze Północne – Bałtyk. Pozostałymi sygnatariuszami porozumienia są:

  • Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National (strona belgijska),
  • Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (strona niemiecka),
  • Autoriteit Consument & Markt (strona holenderska).

Podstawę porozumienia stanowią art. 20 rozporządzenia 913/2010 ws. europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy oraz art. 57 dyrektywy 2012/34/UE ws. utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Organy regulacyjne zobowiązane są do współpracy na rzecz monitorowania konkurencji w kolejowym korytarzu towarowym. W szczególności zapewniają niedyskryminacyjny dostęp do korytarza oraz pełnią funkcję organów odwoławczych. Porozumienie określa:

  • zasady współpracy organów regulacyjnych w danym korytarzu kolejowym,
  • zasady ustalania właściwości organu regulacyjnego,
  • procedury współdziałania przy rozpatrywaniu skarg oraz przy postępowaniach wszczętych z inicjatywy własnej organu regulacyjnego,
  • zasady konsultacji i wymiany informacji.

Na zdjęciach od lewej: Henk Don (Autoriteit Consument & Markt, Holandia), Krzysztof Dyl (Urząd Transportu kolejowego, Polska), Serge Drugmand (Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National, Belgia), Dr. Wilhelm ESCHWEILER (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Niemcy) 

do góry