Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości dotyczące SKPL Cargo sp. z o.o. w zakresie warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

21.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 3 listopada 2014 r. stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego SKPL Cargo sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego tj. warunków, jakie powinni spełniać maszyniści oraz osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

  • zatrudnianiu maszynistów, bez potwierdzenia spełniania przez nich wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
  • zatrudnianiu pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, tj. stanowisku rewidenta – manewrowego, bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

  • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Wyniki działań:

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń w celu spełnienia warunków zapewniających bezpieczeństwo transportu kolejowego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry