Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wszczął postępowanie wobec PKP Intercity S.A. w związku z awarią systemu sprzedaży biletów

20.11.2014

W dniu 20 listopada 2014 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec PKP Intercity S.A. w sprawie naruszenia przez spółkę zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, polegającego na niezapewnieniu należytej obsługi w zakresie systemu sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc na oferowane przez spółkę połączenia, co jest sprzeczne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., Nr 1173 ze zm.).

Wszczęte postępowanie ma związek z trwającą awarią systemu sprzedaży biletów PKP Intercity S.A.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem Prawa przewozowego, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. W ramach „należytej obsługi”, o której mowa w przepisie art. 14 ust. 1 Prawa przewozowego, wymienia się także prawidłowe działanie systemu sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc.

Ponieważ posiadane przez Prezesa UTK matriały mogą wskazywać na możliwość naruszenia ww. przepisu, z uwagi na konieczność ochrony praw pasażerów jako słabszej strony umowy przewozu, po przeprowadzonej analizie, Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, Prezes UTK uprawniony będzie do nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

do góry