Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego (linia kolejowa nr 540 Łódź Chojny - Łódź Widzew)

18.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach realizowanych czynności nadzorczych rynku, biorąc pod uwagę zgłoszenia nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego kierowane m.in. za pośrednictwem skrzynki elektronicznej bezpieczenstwo@utk.gov.pl,  przeprowadził w dniach 8 - 13 października 2014 r. działania kontrolne zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na linii kolejowej nr 540 Łódź Chojny - Łódź Widzew. W wyniku przeprowadzonych działań Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • braku terminowego (o wymaganej częstotliwości) wykonywania przez zarządcę obchodów toru,
 • wykonywaniu oceny stanu toru przez pracowników nieposiadających uprawnień budowlanych,
 • braku usuwania nieprawidłowości, w tym napraw ostatecznych pękniętych szyn (km 4,850 - od 2009 r., km 4,725 - od 2011 r.),
 • braku przeprowadzania w 2014 roku objazdów linii przez toromistrza,
 • brakach w sprawozdaniach z pomiarów i badań torów (brak analizy, podpisów głównego inżyniera oraz wskazań lokalizacji, gdzie należy dokonać weryfikacji usunięcia nieprawidłowości),
 • brakach w sprawozdaniach (brak zaleceń techniczno–eksploatacyjnych inspektora diagnosty),
 • nieusunięciu usterek po badaniach diagnostycznych przeprowadzonych na przejeździe kolejowym w km 1,749 oraz na przejściach w km 5,285 i km 5,535,
 • braku zapewnienia odpowiedniej widzialność pociągów zbliżających się do przejazdu kolejowego i przejścia dla pieszych.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz akty wykonawcze do ustawy,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy.

Wyniki działań: Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry