Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PKP Cargo S.A. dopuściła się naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa

13.11.2014

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, iż PKP Cargo S.A. dopuściła się naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa, polegającego na łączeniu działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej.

12 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie z dwóch skarg:

  1. Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,
  2. PKP Cargo S.A.

na decyzję Prezesa UTK z dnia 31 grudnia 2013 r. Decyzja utrzymała w mocy decyzję z dnia 28 maja 2013 r., nr DRRK-WR-910/27/2011, w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez PKP Cargo S.A. przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym (łączenie przez PKP Cargo S.A. działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Cargo S.A. i Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, uznając je za nieuzasadnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, iż PKP Cargo S.A. dopuściła się naruszenia przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, polegającego na łączeniu przez PKP Cargo S.A. działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej.

Dokonana przez Prezesa UTK wykładnia pojęcia infrastruktury kolejowej, linii kolejowych, terminali kolejowych, a także ich kwalifikacja jest prawidłowa i znajduje oparcie w przepisach prawa krajowego unii europejskiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż rozstrzygnięcie Prezesa UTK jest prawidłowe i zgodne z prawem, a żaden z zarzutów PKP Cargo S.A. i Izby Gospodarczej Transportu Lądowego nie zasługuję na uwzględnienie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawy prowadzone pod sygn. akt VI SA/Wa 2735/14 i VI SA/Wa 2734/14.

do góry