Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłączenie z eksploatacji wagonów pasażerskich PKP Intercity S.A.

13.11.2014

7 listopada br. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), stwierdzając naruszenie przepisów dotyczących procesu utrzymania pojazdów kolejowych, wydał decyzje wyłączające oraz ograniczające eksploatację pojazdów kolejowych – wagonów pasażerskich przewoźnika PKP Intercity S.A.

Podstawa prawna:

 • art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • § 3, § 6, § 7 ust. 2, i § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Przeprowadzono:

 • kontrolę przewoźnika kolejowego w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • stan techniczny pojazdów oraz przygotowanie do prowadzenia przewozów w okresie zimowym,
 • wszczęto z urzędu postępowania administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

 • utrzymywaniu pojazdów niezgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania,
 • eksploatowaniu pojazdów kolejowych – wagonów z niesprawnym układem ogrzewania,
 • eksploatowaniu pojazdów kolejowych z niesprawnym systemem zamykania i blokowania drzwi bocznych wagonów.

Termin usunięcia naruszeń: Decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przewozu pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie jakości usług przewozów pasażerskich, w tym komfortu podróży w szczególności okresie zimowym.
do góry