Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odwołanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oddalone

07.11.2014

6 listopada br. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sprawa o sygn. akt XVII AmK 1/14) oddalił odwołanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK S.A.) od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) z dnia 4 listopada 2013 r. nr DN-0211-85/2013. Decyzja nakładała karę pieniężną za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr DN-0211-75/2013 wprowadzającej  ograniczenia eksploatacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na liniach kolejowych:

- nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, od km 125,809 do km 199,500,

- nr 283 Jelenia Góra – Ławszowa, od km 0,070 do km 32,636,

do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Decyzja Prezesa UTK nakładająca karę pieniężną jest prawidłowa, ponieważ Skarżący pozostawał przez 5 dni w zwłoce w wykonaniu decyzji, a zatem wysokość nałożonej kary pieniężnej jest adekwatna.

do góry