Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatowanie pojazdów niezarejestrowanych w NVR (National Vehicle Register - Krajowy Rejestr Pojazdów Kolejowych)

06.11.2014

22 października br. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) wydał decyzję wyłączającą z eksploatacji pojazd przewoźnika kolejowego SKPL Cargo Sp. z o.o. (lokomotywa spalinowa typu 411D, seria SM-31, nr 025), stwierdzającą naruszenie przepisów dotyczących obowiązku rejestracji pojazdów kolejowych.

Podstawa prawna:

  • art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • art. 4 ust. 6e, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 23 ust.3, art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 23a ust. 2 oraz art. 25ga ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Przeprowadzono:

  • kontrolę przewoźnika kolejowego w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
  • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

  • eksploatowaniu pojazdu kolejowego, który nie został zarejestrowany w NVR,
  • eksploatowaniu pojazdu kolejowego, który nie jest oznaczony EVN (European Vehicle Number - Europejski Numer Pojazdu).

Termin usunięcia naruszeń: decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Cel działań:

  • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
  • podnoszenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie obowiązku rejestracji pojazdów oraz dokonywania wszelkich zmian w NVR,
  • wzrost standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.
do góry