Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Liczne nieprawidłowości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej na stacji Krzeszowice (linia kolejowa nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy)

05.11.2014

17 października br. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów dotyczących obowiązków PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK S.A.) w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy w stacji Krzeszowice.

Podstawa prawna:

- art. 104 § 1 i art. 108 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Przeprowadzono:

- kontrolę zarządcy narodowej sieci linii kolejowych,

- wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m. in. na:

- eksploatowaniu nawierzchni kolejowej przy niezapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji, w tym braki w podbiciu, braki w akcesoriach rozjazdowych (śruby, podkładki, wkręty), luźne śruby i wkręty, ubytki główki szyny na stykach,    pęknięte elementy wchodzące w skład akcesoriów rozjazdowych oraz niewłaściwe odwodnienie,

- braku wykonania podstawowego zakresu robót konserwacyjnych w rozjazdach, w szczególności polegającego na dokręcaniu śrub i wkrętów, wymianie uszkodzonych lub uzupełnieniu brakujących śrub i wkrętów, podbijaniu pojedynczych podrozjazdnic.

Termin usunięcia naruszeń: do 31 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Cel działań:

- ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK S.A.,

- wzrost standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry