Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK prowadzi działania nadzorcze nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych - nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdów na linii nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna

06.10.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych przeprowadził kontrolę stanu technicznego, procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi na linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna. Kontrolą objęto trzy przejazdy kolejowe kategorii D.

Stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in.  na:  złym stanie technicznym odwodnienia linii kolejowej, brakach odwodnienia przejazdów, nieprawidłowym rozmieszczeniu znaków drogowych, złym stanie podsypki (zamulenie i zachwaszczenie) oraz uszkodzeniu nawierzchni drogi na dojazdach do przejazdu (ubytki asfaltu).

Powyższe nieprawidłowości naruszały przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, poprzez nieskuteczne podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu infrastruktury kolejowej, w celu utrzymania jej w stanie  zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości oraz analizę ich występowania w innych lokalizacjach. Jednocześnie Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

do góry