Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 2 Warszawa Centralna – Terespol, podczas prowadzonych przez zarządcę prac modernizacyjnych na stacji Łuków

30.09.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie przebudowy układu torowego na stacji Łuków. Nieprawidłowości dotyczyły również utrzymania elektrycznych napędów rogatkowych na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii A na linii kolejowej nr 2 Warszawa Centralna ‒ Terespol.

W ramach czynności kontrolnych Prezesa UTK dotyczących prowadzonych na stacji Łuków prac modernizacyjnych, stwierdzono liczne uszkodzenia kabli urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) związanych z przebudową stacji. Było to przyczyną przerw w prawidłowej pracy tych urządzeń i spowodowało konieczność prowadzenia ruchu kolejowego na podstawie sygnałów zastępczych. Drugą znaczącą przyczyną długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych były liczne przerwy w zasilaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowe utrzymanie przez zarządcę izolowanych obwodów torowych i elektrycznych napędów zwrotnicowych oraz brak widoczności sygnałów na semaforach wjazdowych do stacji.

Wykryto również nieprawidłowości w obsłudze technicznej napędów rogatkowych typu JEGD 50. Zarządca infrastruktury prowadził ich obsługę wyłącznie na podstawie przepisów wewnętrznych, nie uwzględnił natomiast wymagań dotyczących wykonywania przeglądów, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej opracowanej przez producenta napędów. W wyniku kontroli przejazdu kolejowego stwierdzono także nieprawidłowości polegające na: brakach i nieścisłościach w metryce przejazdu, braku książki kontroli na jednej z dwóch strażnic przejazdu oraz nieczytelne i niewidoczne znaki.

Część nieprawidłowości została usunięta przez zarządcę jeszcze w czasie trwania czynności kontrolnych. Jednocześnie Prezes UTK nakazał weryfikację oraz analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz podjęcie odpowiednich działań, zgodnych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością.

do góry