Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udział pracowników UTK w Rolling Stock Summer School 2014 - kursach dla doktorantów i osób zajmujących się zawodowo taborem kolejowym

22.09.2014

W ramach systemu zarządzania kompetencjami pracowników Urzędu Transportu Kolejowego, jego przedstawiciele brali udział w tegorocznej edycji specjalistycznego kursu  budowy i eksploatacji pojazdów kolejowych. Od 8 do 12 września 2014 roku w Krakowie odbywała się szkoła dla doktorantów i osób zajmujących się zawodowo taborem kolejowym. Organizatorami spotkania byli m.in.: Politechnika Śląska, Politecnico di Milano oraz Huddersfield University z Wielkiej Brytanii.

Zajęcia poświęcone były pogłębianiu wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji taboru kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technologii. Tak szerokie i głębokie podejście do tego typu zagadnień było możliwe dzięki udziałowi przedstawicieli nauki oraz przemysłu z krajów Unii Europejskiej. W tegorocznej edycji zajęcia prowadzili, poza przedstawicielami organizatorów, profesorowie z takich uczelni jak: KTH Royal Institute of Technology, Loughborough University oraz Politechnika Warszawska. Ponadto od strony praktycznej zajęcia prowadzili przedstawiciele czołowych firm produkujących tabor kolejowy.

Szkolenie dotyczyło m.in.: konstrukcji pojazdów kolejowych, interakcji między pojazdem a infrastrukturą, komputerowej symulacji zagadnień kontaktu koło – szyna, modelowania i symulacji wagonów kolejowych, zużycia i uszkodzeń zestawów kołowych oraz nowych tendencji w projektowaniu pojazdów kolejowych.

Podczas tegorocznej edycji przedstawiono również prezentację na temat działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wystąpienie obejmowało ogólną rolę Prezesa UTK na rynku kolejowym – jako regulatora i Krajowej Władzy Bezpieczeństwa, umocowanie organu wśród uczestników polskiego rynku kolejowego oraz kierunki działań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

do góry