Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacjach Zamość i Werbkowice na linii kolejowej nr 72

12.09.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności nadzorczych, stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie zachowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Zamość i Werbkowice, na linii kolejowej Nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto. Naruszenie przepisów polegało na nieefektywnym prowadzeniu prac bieżącego utrzymania torów, rozjazdów i podtorza oraz zaniechaniu wykonywania robót naprawczych związanych z poprawą stanu technicznego infrastruktury kolejowej, tj. wymiany zużytych elementów oraz usuwania usterek i nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i diagnostycznej utrzymania ww. elementów infrastruktury kolejowej, jak również wieloletnich zaniedbań w bieżących naprawach poszczególnych elementów torów i rozjazdów przez zarządcę infrastruktury. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: niewykonywania prac konserwacyjnych, bieżącego utrzymania i napraw głównych nawierzchni kolejowej oraz robót naprawczych w torach i rozjazdach.

Ponadto, w ramach realizowanych czynności kontrolnych na stacji Zamość, stwierdzono nieprawidłowe utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „A”, stanowiącego skrzyżowanie w km 10.506 linii kolejowej Nr 72 z ulicą Partyzantów w Zamościu. Na przejeździe stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie oraz brak dostatecznego wygrodzenia ciągów pieszych (chodników), co w konsekwencji stwarzało możliwość wtargnięcia pieszych na tor przy zamkniętych rogatkach.

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, przeprowadzenie analizy występowania oraz usunięcie podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, a także podjęcie przez PKP PLK S.A. działań zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością.

 

przejazdu kolejowo-drogowego Zamość

do góry