Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów towarowych w drugim kwartale 2014 r.

08.09.2014

W II kwartale 2014 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 46,96% (względem 48,57% w I kwartale 2014 roku). W porównaniu z I kwartałem 2014 roku średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kwartale zmniejszył się z poziomu 396 minut do 375 minut (zmiana o 5,3%). Największy odsetek stanowiły podobnie jak w I kwartale 2014 roku pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 65,9%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w II kwartale 2014 roku 116,7 tysiąca tras, a w I kwartale 2014 roku 113,1 tysiąca tras (wzrost o 3,1%).
W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 2425 pociągów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach towarowych za II kwartał 2014. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

Punktualność przewozów towarowych w 2014 roku

do góry