Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK prowadzi działania kontrolne dotyczące eliminacji nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych – decyzja administracyjna w zakresie nieprawidłowości na linii kolejowej 864

08.09.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 22 sierpnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 864 Katowice Ligota - KWK „Wujek”.

Prezes UTK, biorąc pod uwagę zakres nieprawidłowości, nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń w terminie do 31 stycznia 2015 roku. Jednocześnie na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Zarządca infrastruktury naruszył przepisy art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ostawy o transporcie kolejowym, poprzez niepodejmowanie działań naprawczych, których celem powinna być odbudowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej, w związku z zamknięciem torów stacyjnych Katowice Ligota ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, co doprowadziło do konieczności prowadzenia ruchu części pociągów po niezorganizowanych drogach przebiegu, tj. w oparciu o sygnały zastępcze „Sz”.

do góry