Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK dotyczące poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych – nieprawidłowości na linii kolejowej nr 138 Oświęcim-Katowice

05.09.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym i utrzymaniem infrastruktury kolejowej na skrzyżowaniach dróg kolejowych z drogami publicznymi w jednym poziomie, przeprowadził kontrolę linii nr 138 Oświęcim–Katowice w granicach Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu. W wyniku podjętych działań stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu.

Przeprowadzona kontrola objęła przejazdy kategorii: „D” w km 12,897; „B” w km 7,996 oraz „A” w km 12,074. W wyniku tych działań Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził nieprawidłowości polegające między innymi na:

- braku urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej i półrogatek na przejeździe kolejowym, który komisyjnie zakwalifikowano do kategorii „B”, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wielkości iloczynu ruchu,
- braku aktualnych iloczynów ruchu obliczonych na podstawie pomiarów natężenia ruchu drogowego wykonywanych co 5 lat,
- braku przepisowych warunków widoczności na przejeździe,
- nieprawidłowych wpisach w metrykach przejazdowych oraz brak planu schematycznego przejazdu,
- niewykonywaniu badań diagnostycznych przejazdów kolejowych;
- nieprawidłowej lokalizacji wskaźników,
- braku lub nieprawidłowym ustawieniu znaków drogowych przed przejazdami,
- wykruszeniu asfaltu w nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do przejazdu,
- zarośniętych trawą i chwastami ław torowiska w rejonie przejazdu i nastawni dysponującej „Im” w stacji Imielin.          

W związku ze stwierdzeniem licznych naruszeń przepisów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości.

do góry