Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne – II kwartał 2014 roku

03.09.2014

W II kwartale 2014 roku przewoźnicy przetransportowali ponad 180 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 282,8 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 6,64% (wg TEU o 0,71%).

Przejdź do szczegółowych danych kwartalnych.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w dwóch kwartałach 2014 roku wyniosła 4,681 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 1,680 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 4,31% (wg masy) i 7,03% (wg wykonanej pracy).

W II kwartale 2014 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 10 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., Lotos Kolej Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., CTL Rail Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o., Ecco Rail Sp. z o.o. oraz Freightliner PL Sp. z o.o.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2014 roku.

do góry