Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wszczął postępowanie w sprawie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych

03.09.2014

W dniu 26 sierpnia 2014 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne wobec PKP Intercity S.A. w sprawie możliwości naruszenia przez spółkę zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, polegającego na nieuczciwych praktykach rynkowych wprowadzających w błąd co do ceny biletów i sposobu jej obliczania.

Do wszczęcia postępowania administracyjnego przyczyniły się informacje napływające do Urzędu Transportu Kolejowego, na temat nieprawidłowości w naliczaniu odległości taryfowej na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Koło. Konsekwencją wskazanych nieprawidłowości było zawyżanie cen biletów na przejazd pociągami TLK 38156/83156 „Sukiennice” relacji Kraków Płaszów – Świnoujście – Kraków Płaszów i TLK 37105/73105 „Cegielski” relacji Kraków Główny – Poznań Główny – Kraków Główny. Ujawniony proceder trwał co najmniej w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 24 lipca 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206), zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, a w szczególności, praktyk rynkowych wprowadzających w błąd odnośnie ceny i sposobu jej obliczania. W świetle powyższego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że PKP Intercity złamało zakaz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, o którym mowa w art. 14b ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.).

do góry