Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego prowadzenia ruchu w oparciu o sygnały zastępcze na stacji Trzebiatów na linii kolejowej 402 Koszalin-Goleniów

02.09.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych, przeprowadził działania kontrolne zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące stanu technicznego infrastruktury kolejowej, w tym przyczyn stosowania oraz procedury postępowania personelu podczas podawania tzw. sygnałów zastępczych. Działania kontrolne objęły Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie i dotyczyły nastawni dysponującej „Tb” stacji kolejowej Trzebiatów położonej na linii kolejowej nr 402 Koszalin – Goleniów.

W wyniku przeprowadzonej przez Prezesa UTK kontroli stwierdzono, że personel obsługi  nastawni, 211 razy użył sygnału zastępczego dla semaforów wyjazdowych H i G, ze względu na powtarzające się usterki półsamoczynnej blokady liniowej w obu kierunkach, pomiędzy stacjami Trzebiatów i Gryfice. Ich użycie spowodowane było usterką blokady liniowej – brakiem  utrzymania wymaganych parametrów elektrycznych poszczególnych przewodów napowietrznej linii telekomunikacyjnej biegnącej wzdłuż toru szlakowego Trzebiatów – Gryfice, w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych lub uszkodzeń mechanicznych.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości naruszały przepisy ustawy z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, rozporządzenia ministra infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz przepisu wewnętrznego PKP PLK S.A., zatwierdzonego decyzją Prezesa UTK  - „Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” Ie-5 (E-11).

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości oraz podjęcie odpowiednich działań zgodnie z posiadanym Systemem Zarzadzania Bezpieczeństwem.

do góry