Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich w drugim kwartale 2014 roku

01.09.2014

W II kwartale 2014 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 92,78% (względem 92,71% w I kwartale 2014 roku). W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 371,0 tys. pociągów (o ok. 3,5 tys. więcej niż w I kwartale 2014 roku). Średni czas opóźnień pociągów na przybyciu z włączeniem opóźnień do 5 minut wyniósł 8 minut 40 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione na przybyciu do 5 minut – 68,4% (57,9 tysiąca) oraz opóźnione na przybyciu od 5 do 60 minut 30,0% (25,4 tysiąca). Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w II kwartale odwołali 438 pociągów. Statystyka nie obejmuje stacji pośrednich, a wyłącznie końcowe.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za II kwartał 2014 roku. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

Punktualność przewozów pasażerskich w 2014 roku

do góry