Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA DLA ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY I PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

01.04.2010

 

Przypomina się, że:
  1. zarządcy infrastruktury kolejowej zobowiązani są w terminie do dnia 30 czerwca 2010r. wystąpić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o wydanie „Autoryzacji Bezpieczeństwa” - zgodnie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 144, poz. 1046 z późn. zm.);
  2. przewoźnicy kolejowi zobowiązani są w terminie do dnia 30 czerwca 2010r. wystąpić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o wydanie „Certyfikatu Bezpieczeństwa” – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 144, poz. 1046 z późn. zm.).”
 
Ponadto informuje się, że należy zachować następującą kolejność:
 
  1. Przewoźnik kolejowy ubiegający się o uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa przedkłada Prezesowi UTK opracowany przez siebie „System Zarządzania Bezpieczeństwem” oraz wypełniony „Wniosek o akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” (wraz z wymaganymi załącznikami).
  2. Po uzyskaniu decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego akceptującej „System Zarządzania Bezpieczeństwem”, przewoźnik kolejowy przedkłada wypełniony wniosek o wydanie „Certyfikatu Bezpieczeństwa” cz. A.
  3. Przewoźnik kolejowy składa wniosek o wydanie „Certyfikatu Bezpieczeństwa” cz. B po uzyskaniu Certyfikatu Bezpieczeństwa cz. A.

W przypadku zarządców infrastruktury kolejowej ubiegających się o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, kolejność działań jest analogiczna jak w przypadku przewoźników kolejowych.

 

 

do góry