Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wielkanocne spotkanie kierownictwa UTK z dziennikarzami

31.03.2010

W dniu 30 marca odbyło się spotkanie wielkanocne kierownictwa Urzędu Transportu Kolejowego z dziennikarzami mediów ogólnopolskich i branżowych. W spotkaniu wzięli udział: Wiesław Jarosiewicz – Prezes UTK, Wiceprezesi: Krzysztof Banaszek i Mirosław Antonowicz, Dyrektor Generalny Urzędu – Lidia Ostrowska oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego – Ryszard Więcław.

Prezes UTK przedstawił wstępną ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2009 r. Wiesław Jarosiewicz podkreślił, że stan bezpieczeństwa w ruchu kolejowym ulega od trzech lat systematycznej poprawie. Poprawia się również wskaźnik wypadkowości, który odnosi się do ilości pracy przewozowej. Oznacza to, że pomimo ogólnego spadku przewozów, wypadkowość odniesiona do faktycznych przewozów zmalała.  W 2009 r. spadła liczba wypadków kolejowych, natomiast nieznacznie wzrosła, w porównaniu do 2008 r., liczba wypadków na przejazdach kolejowych, spowodowanych przez użytkowników dróg. Mirosław Antonowicz – Wiceprezes ds. regulacji rynku kolejowego przedstawił wstępną ocenę funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce. Wyniki wstępnych analiz przewozów pasażerskich wskazują na spadek wskaźników
w stosunku do roku 2008 zarówno w wolumenie przewiezionych pasażerów (o 3,18%), jak i wykonywanej pracy przewozowej (o 8,15%). W stosunku do 2008 roku wolumen przewiezionych ładunków spadł o około 12,8%, zaś praca przewozowa o 15,85%. Spadek dotyczył głównie ładunków masowych,
w tym: węgla, rud metali, wyrobów kopalnictwa, minerałów surowych i przetworzonych. Prezes UTK złożył dziennikarzom najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

do góry