Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przez PKP PLK S.A. przepisów dotyczących nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych do prowadzenia ruchu kolejowego na linii nr 9

19.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził działania nadzorcze zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny. W wyniku kontroli Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej na szlaku kolejowym Mleczewo – Malbork. Na kontrolowanym szlaku, w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych, w dniu 25 kwietnia 2014 r. doszło do uszkodzenia kabla teletechnicznego TKD między stacją Mleczewo a stacją Malbork, co spowodowało niewłaściwe działanie urządzeń blokady liniowej. Usterka wymuszała konieczność wyprawiania pociągów ze stacji Mleczewo w kierunku stacji Malbork na tzw. sygnały zastępcze i prowadzenie ruchu po niezorganizowanych drogach przebiegu.

Pomimo, że zarządca infrastruktury wiedział o nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, spółka PKP PLK S.A. nie podjęła szybkich i skutecznych działań mających na celu ich usunięcie.

Prezes UTK w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kolei i pasażerom, nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usuniecie nieprawidłowości powodujących konieczność prowadzenia ruchu w oparciu o sygnały zastępcze.

Kontrole długotrwałego i nieuzasadnionego stosowania tzw. sygnałów zastępczych zostały uznane za jeden z priorytetów nadzorczych Prezesa UTK w 2014 roku. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził już kilkadziesiąt szczegółowych kontroli, wielokrotnie wskazując na naruszenie w tym zakresie przez zarządców przepisów z zakresu kolejnictwa.

 

do góry