Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzaminy dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

26.03.2010

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w dniach 28 i 29 kwitnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego przy ul. Chałubińskiego 4 w Warszawie zostaną przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

1) w dniu 28 kwietnia 2010 r., egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych po raz pierwszy oraz egzamin poprawkowy dla osób które w poprzednich egzaminach nie uzyskały oceny pozytywnej.
 
2) w dniu 29 kwietnia 2010 r. egzamin dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych ubiegających się o przedłużenie ważności świadectwa doradcy oraz doradcy którzy w poprzednich egzaminach nie uzyskali oceny pozytywnej.
 

Bliższych informacji w zakresie wymogów dopuszczenia do egzaminu udziela Departament Organizacyjno-Prawny pod numerem telefonu (022) 630-18-37
Szczegółowe informacje dotyczace egzaminu znajduja się tutaj>>

do góry