Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK S.A. przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Dębica

18.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności nadzorczych, stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Dębica.

Zarządca infrastruktury nie wykonywał czynności obsługi technicznej i diagnostycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, tj. elektrohydraulicznych napędów zwrotnicowych typu L826H. Stwierdzono naruszenie wymagań utrzymania ww. napędów zwrotnicowych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń oraz przepisach wewnętrznych zarządcy.

Naruszenie przepisów polegało na: braku sporządzenia przez zarządcę arkuszy stanu napędów zwrotnicowych po ich zabudowie, niewykonywaniu prac utrzymania przewidzianych w ramach tzw. przeglądów sześciomiesięcznych, niewłaściwym sporządzaniu dokumentów po wykonaniu tzw. przeglądów dwunastomiesięcznych oraz niewykonywaniu badań technicznych rozjazdów, pomiarów sił oddziaływania na napędy zwrotnicowe oraz pomiarów skoków prętów nastawczych i suwaków iglicowych rozjazdów.

W ramach realizowanych przez Prezesa UTK czynności kontrolnych na stacji Dębica, stwierdzono również szereg nieprawidłowości dotyczących utrzymania i użytkowania przez PKP PLK torów, rozjazdów oraz przejazdów kolejowo-drogowych.

Prezes UTK nakazał zarządcy usunięcie wszystkich nieprawidłowości oraz przypomniał o obowiązku przeprowadzenia analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach. W przypadku ich zidentyfikowania nakazał zarządcy natychmiastowe ich usunięcie. Jednocześnie Prezes UTK zwrócił się do PKP PLK o podjęcie odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

do góry