Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mapa bocznic kolejowych

14.08.2014

Zapraszamy do zapoznania się z mapą bocznic kolejowych (link). Wskazane są na niej lokalizacje bocznic kolejowych, których użytkownicy legitymują się świadectwami bezpieczeństwa wydanymi przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2009 – 2013. Informacje o bocznicach kolejowych, których użytkownicy uzyskali świadectwa bezpieczeństwa na przełomie lat 2013 i 2014 będą aktualizowane po przeprowadzeniu walidacji danych dotyczących ich lokalizacji. Informacje na mapie bocznic  będą podlegały okresowej aktualizacji wraz z wydawaniem nowych świadectw dla użytkowników bocznic przez Prezesa UTK. 

Jednocześnie przypominamy, że szczegółowe informacje na temat wymagań, których spełnienie jest niezbędne w celu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej są dostępne na stronie internetowej UTK w zakładce Bezpieczeństwo Systemu Kolejowego lub pod bezpośrednim linkiem (Świadectwo Bezpieczeństwa).

do góry