Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie Kolejowego Ratownictwa Technicznego

13.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności nadzorczych zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotyczących kolejowego ratownictwa technicznego, w szczególności w zakresie obowiązujących regulacji wewnętrznych, procedur, wyposażenia w sprzęt,  kompetencji i kwalifikacji zawodowych, szkoleń pracowników oraz eksploatacji i systemu utrzymania pojazdów kolejowych związanych z ratownictwem technicznym, stwierdził szereg naruszeń przepisów.

Nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  •  nieprzestrzegania cyklów przeglądowo-naprawczych pojazdów kolejowych, wchodzących w skład pociągów ratownictwa technicznego,
  •  nierejestrowania w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) pojazdów kolejowych wchodzących w skład pociągów ratownictwa technicznego,
  •  niewłaściwego wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych wchodzących w skład pociągów ratownictwa technicznego,
  •  niewłaściwego prowadzenia „Rejestru pojazdów kolejowych”, odnoszącego się do pojazdów kolejowych wchodzących w skład pociągów ratownictwa technicznego,
  •  braku wyznaczania w rozkładach czasu pracy na zmianach roboczych, pracowników z uprawnieniami, zapewniającymi pełną obsługę pojazdów i sprzętu stanowiącego wyposażenie pociągów ratownictwa technicznego,
  •  niezgodności stanu faktycznego dotyczącego pociągów ratownictwa technicznego z zapisami obowiązującej w  tym zakresie dokumentacji, np. danych o pojazdach wchodzących w skład tych pociągów oraz miejsc ich postoju,
  •  nieprawidłowości w prowadzeniu „Kart znajomości szlaku” maszynistów.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury PKP PLK natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym w szczególności dokonanie weryfikacji, analizy i usunięcie wszelkich naruszeń przepisów we wszystkich podległych jednostkach funkcjonowania Specjalnych Pociągów Ratownictwa Technicznego (SPRT) oraz Pociągów Ratownictwa Technicznego (PRT) oraz podjęcie odpowiednich działań zgodnie z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności zarządcy.

do góry