Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole przewoźników w zakresie stanu technicznego pojazdów oraz sprawności układów klimatyzacji i wentylacji – kolejne decyzje Prezesa UTK ograniczające i wyłączające z eksploatacji pojazdy kolejowe

12.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania nadzorcze dotyczące stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów kolejowych.  Kontrolowane jest m.in. przestrzeganie warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w szczególności zapewnienia zgodności procesu utrzymania pojazdów kolejowych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).

W wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie działań nadzorczych oraz stwierdzonych nieprawidłowości, na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami administracyjnymi ograniczył eksploatację lub wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe przewoźników i użytkowników bocznic: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o., Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń “TABOR” M. Dybowski sp. j., EUROPORT sp. z o.o. oraz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

W związku z panującymi w ostatnim tygodniu na obszarze całego kraju wysokimi temperaturami powietrza, Prezes UTK szczególnym nadzorem objął pojazdy przewoźników pasażerskich w zakresie sprawności układów klimatyzacji i wentylacji. W wyniku licznych nieprawidłowości dotyczących niesprawności układów klimatyzacji, Prezes UTK wyłączył niesprawne wagony kolejowe m.in. ze składów pociągów: „Fregata”, „Jantar” oraz „Mickiewicz”. Jednocześnie Prezes UTK podjął decyzję o kontynuowaniu działań nadzorczych w tym zakresie przez okres występowania wysokich temperatur na obszarze Polski oraz całkowitego wyeliminowania przypadków eksploatacji przez przewoźników niesprawnych pojazdów kolejowych.

do góry