Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dokument konsultacyjny – Ustalenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej działalności przewoźników kolejowych.

08.08.2014

Mając na względzie spełnianie wymagania dotyczącego odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźników kolejowych, określonego w art. 46 pkt 5 oraz art. 47 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), zobowiązującego licencjonowanego przewoźnika kolejowego do posiadania zabezpieczenia roszczeń majątkowych, związanych z prowadzoną działalnością, kontynuowane są prace nad modelem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Aktualny stan prac przedstawia dokument: Dokument konsultacyjny – Ustalenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej działalności przewoźników kolejowych. 

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów rynku kolejowego do zapoznania się z powyższym dokumentem oraz do przesyłania opinii i uwag na temat załączonego materiału. 

Stanowiska do dokumentu konsultacyjnego mogą Państwo kierować, do dnia 10 października 2014 r., na adres: utk@utk.gov.pl

do góry