Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wpłynął wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów na rozkład jazdy pociągów 2014/2015

07.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że 4 sierpnia 2014 r. zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przedłożył do zatwierdzenia projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015.

Jednocześnie Urząd informuje, że zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.), organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwraca się do zainteresowanych stron o przesyłanie w terminie do 18 sierpnia 2014 r., na adres Urzędu Transportu Kolejowego, uwag i opinii do przedłożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu stawek jednostkowych.

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z projektem stawek jednostkowych dostępne są do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

1.Wniosek Zarządcy

2.Pismo MiR w sprawie braku dotacji

3.Zasady kalkulacji stawek

do góry