Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji kolejowej Libiąż

07.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych przeprowadził w dniach 24 czerwca - 7 lipca br. kontrolę stacji Libiąż na linii kolejowej nr 93. Kontrolą objęto bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru zarządcy infrastruktury nad stanem oraz utrzymaniem infrastruktury. Dodatkowo skontrolowano stan techniczny i utrzymanie przejazdów kolejowych kategorii A w obrębie tej stacji.

Przeprowadzona przez Prezesa UTK kontrola, wykazała szereg nieprawidłowości, w tym m.in.:

  • duży stopień degradacji podkładów kolejowych oraz podkładów z przekroczoną trwałością graniczną,
  • zły stan przytwierdzeń szyn do podkładów (np. braki lub poluzowane wkręty i śruby stopowe),
  • niewłaściwe utrzymanie podtorza (niedostatecznie wytrzymałe i trwałe oraz niestanowiące statecznej i jednorodnej podstawy dla nawierzchni kolejowej),
  • braki w rozjazdach (np. śrub, podkładek, wkrętów),
  • zużyte złączki szynowe, ubytki w główkach szyny na stykach, zanieczyszczone żłobki,
  • zły stan techniczny oraz nieprawidłowo przytwierdzone płyty żelbetowe na przejeździe oraz brak jego odwodnienia.

W wyniku kontroli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości. 

do góry