Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji przez PKP PLK S.A. przejazdów kolejowych na linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza

05.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności kontrolnych związanych ze stanem technicznym i utrzymaniem infrastruktury kolejowej na skrzyżowaniach dróg kolejowych z drogami publicznymi w jednym poziomie - na linii nr 140 Katowice Ligota – Nędza, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Przeprowadzona w czerwcu br. kontrola stanu technicznego przejazdów kolejowych kategorii „D”, wykazała nieprawidłowości polegające na eksploatacji przejazdów zlokalizowanychw kilometrach: 28,426; 29,972; 30,590, które nie spełniają warunków określonych przepisami prawa. Nieprawidłowości powodowały konieczność wprowadzenia przez zarządcę stałych ograniczeń prędkości jazdy pociągów z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wielkości iloczynu ruchu dla przejazdów kolejowych kategorii „D”. Pomimo komisyjnego zakwalifikowania tych przejazdów do kategorii „B”, do dnia przeprowadzenia kontroli, zarządca nie zastosował urządzeń zabezpieczających tj. samoczynnej sygnalizacji świetlnej i półrogatek.

Jako nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo ruchu kołowego i kolejowego wskazano również braki i uszkodzenia znaków drogowych, brak tablic informujących o wysokości zawieszenia sieci trakcyjnej, nieprawidłowe umiejscowienie znaków, brak lub niewidoczność linii bezwzględnego zatrzymania, nieprawidłowe lokalizacje wskaźników W6a, brak pachołków na dojazdach do przejazdów stanowiących wygrodzenie oraz nieprawidłowości w metrykach przejazdów.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu, Prezes UTK nakazał zarządcy PKP PLK natychmiastowe usunięcie naruszeń przepisów. Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry