Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy Regionalne naruszyły prawa podróżnych - decyzja Prezesa UTK

28.07.2014

Przewozy Regionalne, odwołując pociąg „Wolin” relacji Świnoujście – Poznań Główny w dniu 30 marca 2014 r. naruszyły zakaz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Naruszenie, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, polegało na niewykonaniu obowiązku przewozu osób w zakresie podanym do publicznej wiadomości oraz niezapewnieniu podróżnym należytej obsługi.

Prezes UTK stwierdził, że spółka naruszyła przepisy Prawa przewozowego oraz ustawy o transporcie kolejowym. Bezprawne działanie Przewozów Regionalnych polegało na sprzedaży biletów co najmniej w internetowym systemie sprzedaży biletów na pociąg interREGIO „Wolin” nr 87104 relacji Świnoujście – Poznań Główny w dniu 30 marca 2014 r., pomimo, że jego kursowanie zostało wstrzymane przez spółkę.

Osoby, które zakupiły bilet na ww. połączenie, pomimo informacji uzyskanych z internetowego systemu sprzedaży biletów, nie mogły odbyć podróży pociągiem interREGIO wyjeżdżającym 30 marca 2014 r. ze Świnoujścia do Poznania Głównego. W kierowanych do spółki oraz Prezesa UTK skargach podróżni podkreślali również brak informacji ze strony przewoźnika. Ponadto skarżący wskazywali, że spółka nie zapewniła im transportu zastępczego.

Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy, Prezes UTK stwierdził naruszenie ww. przepisów. W drodze odrębnej decyzji administracyjnej Prezes UTK może nałożyć na spółkę karę pieniężną za stwierdzone naruszenie w wysokości do 2% rocznego przychodu przewoźnika, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Należy przypomnieć, że w maju br. Prezes UTK także stwierdził stosowanie przez Przewozy Regionalne bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, a podstawą do wydania takiej decyzji była sytuacja analogiczna jak w postępowaniu ws. pociągu „Wolin” (więcej o decyzji ws. pociągu „Żubr”: http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/4559,Przewozy-Regionalne-naruszyly-prawa-podroznych-decyzja-Prezesa-UTK.html ).

do góry