Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny

21.07.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził działania nadzorcze zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdyni. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził naruszenie przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na kontrolowanym szlaku kolejowym Wisła Most - Gdańsk Port Północny rejon nastawczy "GPA" w obrębie linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny.

Prezes UTK w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kolei, nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zarządca Infrastruktury w skutek uszkodzenia głowicy podwójnego czujnika szynowego, kontrolującego w obwodach sterowania ruchem kolejowym stan niezajętości torów w rejonie mostu nad rzeką Martwa Wisła, prowadził ruch pociągów w oparciu o tzw. sygnały zastępcze. Usterka powodowała brak możliwości prowadzenia ruchu pociągów na sygnały zezwalające przy pełnej kontroli systemów zabezpieczenia ruchu. W wyniku działań kontrolnych Prezesa UTK zarządca infrastruktury usunął powyższą nieprawidłowość. Ponadto naruszenie przepisów dotyczyło, nieusunięcia usterek po badaniach technicznych rozjazdów oraz niezapewnienia odpowiednich czynności powodujących właściwe utrzymanie obiektów inżynieryjnych na kontrolowanym odcinku linii.

do góry