Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań Główny oraz nakazał PKP PLK S.A. natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości

16.07.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym i utrzymaniem infrastruktury kolejowej na odcinku linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań Główny w granicach Zakładu Linii Kolejowych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Przeprowadzona w czerwcu 2014 r. kontrola stanu technicznego torów, rozjazdów oraz przejazdów kolejowych,  na odcinku linii kolejowej od km 194,000 (stacja Poznań Starołęka) do km 199,000 (stacja Poznań Główny), wykazała nieprawidłowości polegające na niezapewnieniu właściwego nadzoru wewnętrznego i niepodejmowaniu prac utrzymaniowych w celu zachowania pierwotnych parametrów techniczno - eksploatacyjnych kontrolowanego odcinka linii.

Nieprawidłowości powodowały konieczność wprowadzenia przez zarządcę stałych ograniczeń prędkości jazdy pociągów z uwagi na zły stan techniczny toru. Stwierdzono między innymi uszkodzenia podkładów i podrozjazdnic drewnianych - zużytych mechanicznie i biologicznie, wcięcia podkładek szynowych, pęknięcia rozwarte i luźne wkręty w rozjazdach oraz brak odpowiedniego odwodnienia toru. Jako nieprawidłowość wpływającą na bezpieczeństwo ruchu kolejowego wskazano również drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, w odległości mniejszej niż 15m po obu stronach torów.

Kontrola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego potwierdza, że działania prowadzone przez zarządcę infrastruktury w celu utrzymania kontrolowanego odcinka linii kolejowej są niewystarczające i nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb, co w konsekwencji powoduje postępującą degradację techniczną linii i obniża bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry