Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy Regionalne naruszyły przepisy rozporządzenia (WE) nr 1371/2007

11.07.2014

Decyzją administracyjną z 9 lipca br. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. W toku postępowania ustalono, że spółka naruszyła obowiązek wynikający z art. 8 ust. 1 w zw. z Załącznikiem II część I tego rozporządzenia. Stwierdzone naruszenie polegało na nieinformowaniu o warunkach najniższych opłat za przewóz w ramach oferty „Połączenie w Dobrej Cenie”.

Jak ustalono w toku postępowania, pasażerowie zamierzający rozpocząć podróż na stacjach pośrednich, znajdujących się na trasach pociągów objętych ofertą PWDC, nie posiadali możliwości zakupu biletów na zasadach wskazanych w warunkach taryfowych tej oferty w przypadku, gdy próba zakupu podejmowana była w pociągu lub za pośrednictwem automatów biletowych oraz systemu sprzedaży internetowej „IPR”.

Wbrew zapisom „Warunków taryfowych oferty specjalnej PWDC”, podróżnym chcącym zakupić bilety na połączenia niestanowiące pełnych relacji uwzględnionych w wykazie relacji i cen biletów w tej ofercie, lecz będące ich odcinkami, korzystniejsze ceny obowiązujące w przypadku przejazdu w pełnej relacji nie były proponowane. To sprawiało, że podróżni, nie mając świadomości o możliwości odbycia podróży w korzystniejszej cenie, dokonywali zakupu biletów droższych.

W toku postępowania potwierdzono również sytuacje, w których pasażerowie odbywający podróż na krótszych odcinkach objętych ofertą PWDC, nieświadomie dokonywali zakupu droższych biletów niż osoby, które podróżowały na dłuższych trasach. Tymczasem, zgodnie z postanowieniami oferty PWDC, w przypadku podróży do stacji pośrednich położonych na odcinkach objętych tą ofertą, pasażerowie powinni otrzymać bilet wystawiony na pełną relację, którego cena byłaby korzystniejsza niż cena biletu na krótszym odcinku.

W wydanej decyzji Prezes UTK nakazał przewoźnikowi usunięcie nieprawidłowości. Ponadto, mając na uwadze interes pasażerów, decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.  

do góry