Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Raport PKBWK wraz z zaleceniami bezpieczeństwa w związku z wypadkiem na przejeździe kolejowym

08.07.2014

Prezes UTK informuje, że Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych opublikowała Raport PKBWK Nr PKBWK/1/2014 z badania poważnego wypadku kat. A18 zaistniałego w dniu  30 września 2013 r. o godz. 07:29 na przejeździe kolejowym zlokalizowanym na szlaku Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów. Raport zawiera zalecane środki zapobiegawcze wydane przez Komisję, mające na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości lub ograniczenie ich skutków.

Treść raportu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  oraz witrynie internetowej Urzędu w zakładce: Bezpieczeństwo systemu kolejowego / Monitoring Bezpieczeństwa /  Zalecenia bezpieczeństwa / Zalecenia PKBWK 2014 r.

Prezes UTK przypomina, że zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnicy kolejowi, w oparciu o funkcjonujący w ich przedsiębiorstwach System Zarządzania Bezpieczeństwem zobowiązani są, zgodnie z kryterium Q wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności  (rozporządzenia KE nr 1158/2010 i 1169/2010), do wdrażania zaleceń powypadkowych wynikających z dochodzeń, a także do wyciągania wniosków i przyjmowania środków zapobiegawczych.

Wdrażanie przez podmioty sektora kolejowego rekomendowanych przez zespół powypadkowy PKBWK zaleceń bezpieczeństwa, podlega monitorowaniu przez Prezesa UTK, zgodnie z kompetencjami  wynikającymi z art. 28l ust. 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

do góry