Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja Dyrektywy 2007/59/WE

04.07.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że opublikowana została Dyrektywa 2014/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Dyrektywa ta zawiera zmiany do Dyrektywy/2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty.

Zmiany wprowadzone nową Dyrektywą dotyczą wymogów w zakresie zdrowia, wiedzy zawodowej i licencji maszynistów we Wspólnocie Europejskiej.

Treść Dyrektywy dostępna jest w Dzienniku Urzędowym UE nr L184 z dnia 25.06.2014 r. oraz na stronie internetowej UTK (link) 

do góry