Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.

27.06.2014

W dniu 24 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „SOKiK” ogłosił wyrok w sprawie z odwołania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od decyzji Prezesa UTK z dnia 24 sierpnia 2012 r. nr DRRK-WKL-9110-13/12 zatwierdzającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługa pociągów oraz opłat dodatkowych obowiązujących na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

SOKiK oddalił odwołanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na wstępie przypomnieć należy, iż decyzją z dnia 24 sierpnia 2012 r. nr DRRK-WKL-9110-13/12 Prezesa UTK zatwierdził PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługa pociągów oraz opłat dodatkowych obowiązujących na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyła odwołanie od ww. decyzji zaskarżając część uzasadnienia decyzji.

SOKiK, wskazał, iż skoro PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie kwestionowała samego rozstrzygnięcia i nie jest możliwe uchylenie tej decyzji, co do rozstrzygnięcia, to niedopuszczalne jest uchylenie samego uzasadnienia.

SOKiK uznał, iż Prezes UTK nie dopuścił się zarzucanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. naruszenia przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym.

Wyrok nie jest prawomocny.

do góry