Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty na temat ochrony przepięciowej i odgromowej na polskich kolejach

26.06.2014

5 czerwca 2014 r. w siedzibie urzędu odbyły się warsztaty „Sytuacja na kolei w zakresie ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej układów elektronicznych i sposoby jej poprawy”, zorganizowane wspólnie przez Urząd Transportu Kolejowego, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Temat warsztatów związany jest z rosnącym zastosowaniem na kolei elektronicznych układów automatyki i telekomunikacji oraz ich zabezpieczeniem przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć w układach energetycznych.

Wśród uczestników warsztatów znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej, spółek kolejowych i wyższych uczelni technicznych. Jak podkreślali uczestnicy warsztatów, problem ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej jest niezwykle ważny ze względu na konieczność opracowania i wprowadzenia przepisów technicznych i prawnych zobowiązujących projektantów i użytkowników do stosowania niezbędnych w tych systemach zabezpieczeń. Podczas warsztatów zaprezentowano doświadczenia innych państw w tej dziedzinie oraz omówiono rozwiązania stosowane w innych branżach. Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Interoperacyjności Kolei dr inż. Marek Pawlik przedstawił prezentację „Stan ochrony przepięciowej i odgromowej na kolejach polskich”.

Podczas warsztatów prezentacje przedstawili również:

mgr inż. Jerzy Ustarbowski – Sekcja Trakcji El. SEP, Thomas Weiss (Niemcy): „Rozwiązania prawne i organizacyjne gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa na kolei w zakresie zabezpieczeń przepięciowych i odgromowych na przykładzie Niemiec”

prof. Lesław Karpiński – Politechnika Rzeszowska: „Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa odgromowego i przepięciowego w innych branżach”

mgr inż. Jerzy Ustarbowski – Sekcja Trakcji El. SEP: „Dodatkowe działania Sekcji Trakcji elektrycznej SEP na rzecz poprawy ochrony odgromowej i przepięciowej na kolei”

mgr inż. Andrzej Liszewski – Sekcja Trakcji El. SEP: „Możliwości wsparcia działań podejmowanych przez PKP SA na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa odgromowego i przepięciowego przez Sekcję Trakcji Elektrycznej SEP”.

do góry