Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji podkładu

24.06.2014

18 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi Precon Polska sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 23 grudnia 2013 r., utrzymującą w mocy decyzję z 22 października 2013 r. o odmowie wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji podkładu strunobetonowego typu PS-94P.

WSA uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UTK oraz poprzedzającą ją decyzję z 22 października 2013 r. oraz uchylił postanowienie Prezesa UTK z 24 grudnia 2012 r. o dopuszczeniu do udziału w postepowaniu organizacji społecznej - Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd orzekł również, że uchylone decyzje Prezesa UTK nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Według Sądu, uzasadnienie obu decyzji Prezesa UTK nie tłumaczy w wystarczający sposób dlaczego organ odmówił wydania świadectwa.

Odnosząc się natomiast do uchylonego postanowienia Prezesa UTK z 24 grudnia 2012 r. o dopuszczeniu do udziału w postepowaniu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd stwierdził, że za dopuszczeniem tej organizacji do postępowania nie przemawia interes społeczny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocny. 

do góry