Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług przewozowych przewoźników pasażerskich - Decyzje Prezesa UTK wyłączające i ograniczające eksploatację pojazdów: PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie, Warszawska Kolej Dojazdowa.

17.06.2014

W wyniku przeprowadzonych w ostatnim tygodniu działań nadzorczych w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości realizacji przewozów pasażerskich przez licencjonowanych przewoźników, na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami administracyjnymi wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów - wagonów, autobusów szynowych oraz zespołów trakcyjnych - przedsiębiorców: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. oraz Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo podróżnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego realizując działania kontrolne zwracał uwagę na zagadnienia związane z przestrzeganiem warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych m.in. w zakresie zapewnienia zgodności procesu utrzymania pojazdów kolejowych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU). Zeszłotygodniowe kontrole objęły w szczególności kwestie związane z bezpieczeństwem i jakością usług związanych z przewozem pasażerów, w tym komfortu podróży m.in. sprawności systemów wentylacji i klimatyzacji. W przypadkach potwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podejmował decyzję o natychmiastowym wyłączeniu lub ograniczeniu eksploatacji pojazdów przewoźników.

do góry