Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił skargę Niezależnego Związku Przewoźników Kolejowych

13.06.2014

10 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi Niezależnego Związku Przewoźników Kolejowych z 30 stycznia 2014 r. na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 31 grudnia 2013 r., utrzymujące w mocy postanowienie z 12 listopada 2013 r. w sprawie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje PKP CARGO S.A. Stanowią one tajemnicę tego przedsiębiorstwa we wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie zapewnienia niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Niezależnego Związku Przewoźników Kolejowych jako niezasadną. Wyrok nie jest prawomocny.

do góry