Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych - Decyzje Prezesa UTK wyłączające lub ograniczające eksploatację pojazdów m.in. przewoźników pasażerskich PKP Intercity S.A. i Koleje Dolnośląskie S.A.

11.06.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania nadzorcze w zakresie stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów przez przedsiębiorców kolejowych. Działania nadzorcze obejmują przewoźników, użytkowników bocznic oraz zarządców infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem przewoźników pasażerskich, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podróży. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego realizując działania kontrolne zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z przestrzeganiem warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych m.in. w zakresie zapewnienia zgodności procesu utrzymania pojazdów kolejowych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).

W wyniku przeprowadzonych w ostatnich dniach działań nadzorczych i stwierdzonych w ich wyniku nieprawidłowości, na podstawie art. 10 § 2, art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami administracyjnymi wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów - lokomotyw, wagonów, autobusów szynowych oraz pojazdów specjalnych - przedsiębiorców: 
PKP Intercity S.A., Koleje Dolnośląskie S.A., Infra SILESIA S.A. oraz ADM Szamotuły sp. z o.o.

Do najczęstszych nieprawidłowości w tym zakresie w dalszym ciągu należą:
niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywanie poszczególnych poziomów i czynności utrzymania, brak świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz brak wymaganej dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów.

do góry