Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udział przedstawicieli UTK w konferencji „Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola”

09.06.2014

Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego wzięli udział w I Konferencji „Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola”, która odbyła się w dniach 5-6 czerwca br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konferencji zorganizowanej przez Zakład Konkurencji i Regulacji Sektorowej WPAiE UWr. pod honorowym patronatem m.in. Prezesa UTK, udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski, prawnicy zawodowo zajmujący się tematyką regulacji rynku kolejowego,  przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przedstawiciele publicznych i prywatnych przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym, Instytutu Sobieskiego oraz studenci i doktoranci wrocławskich uczelni.

W ramach konferencji poruszono zagadnienia dotyczące m.in. zadań samorządu województwa jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, taboru w transporcie kolejowym, finansowania usług publicznych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UTK oraz niezależności Prezesa UTK w świetle prawa unijnego.

Podczas konferencji referaty wygłosili również trzej pracownicy UTK:

Marcin Chlewicki – „Postępowania administracyjne dotyczące ochrony praw pasażerów prowadzone przez Prezesa UTK”,

Tomasz Chudzinski – „Przegląd kompetencji Prezesa UTK w świetle wyzwań stawianych przez prawo Unii Europejskiej”,

Karol Kłosowski – „Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – teoria i praktyka w Polsce”.

Ponadto pracownicy UTK wzięli udział w dyskusji oraz odpowiadali na pytania uczestników konferencji, dotyczące nie tylko zagadnień poruszonych w referatach, ale także kwestii związanych z bieżącą realizacją ustawowych zadań Prezesa UTK.

Organizatorzy zapowiedzieli, że z uwagi na wielość problemów prawnych związanych z regulacją sektora kolejowego, planują kolejne edycje konferencji. 

do góry