Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie spółki Arriva RP od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

06.06.2014

30 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozpoznał sprawę z odwołania Arriva RP sp. z o.o. od decyzji Prezesa UTK z 20 stycznia 2012 r., zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2011/2012 pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a spółką Arriva RP.

Sąd oddalił w całości odwołanie Arriva RP sp. z  o.o.

SOKiK w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że Prezes UTK, na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, uprawniony był do uregulowania zasad współpracy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A a Arriva RP sp. z o.o.

Ponadto Sąd uznał, że wprowadzone przez Prezesa UTK rozwiązania odnoszące się do rozliczeń pomiędzy PKP PLK, a spółką Arriva RP w związku z uruchomieniem komunikacji zastępczej przez przewoźnika są prawidłowe i zgodne z prawem. Z kolei żądanie zgłoszone w tym zakresie przez spółkę Arriva RP jest nieuzasadnione, ponieważ zaproponowane przez Prezesa UTK postanowienie, w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Arriva RP sp. z o.o. dotyczących dochodzenia roszczeń od zarządcy infrastruktury w przypadku konieczności uruchomienia komunikacji zastępczej.

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji. 

do góry