Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi PKP Polskie Linie Kolejowe SA na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

06.06.2014

5 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok
w sprawie ze skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z 4 listopada 2013 r. na decyzję Prezesa UTK z 4 października 2013 r., utrzymującą w mocy własną decyzję z 19 czerwca 2013 r., stwierdzającą stosowanie przez PKP PLK S.A. bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym oraz nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzje Prezesa UTK z 4 października 2013 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z 19 czerwca 2013 r.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA w Warszawie podał, że prowadzone postępowanie administracyjne, nie wykazało jednoznacznie aby PKP PLK dopuściła się naruszenia zbiorowych interesów pasażerów w zakresie udzielania informacji o ruchu pociągów, m.in. zdaniem sądu Prezes UTK nie ustalił liczby pasażerów, którzy mogli zostać wprowadzeni w błąd przez system informacji pasażerskiej.

Wyrok WSA nie jest prawomocny. Prezes UTK oczekuje na jego pisemne uzasadnienie.
Po zapoznaniu się z wyrokiem, zadecyduje o dalszym postępowaniu. Stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

do góry