Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Po interwencji UTK Koleje Wielkopolskie usunęły nieprawidłowości

03.06.2014

W wyniku skutecznych działań monitorująco-nadzorczych podjętych przez Urząd Transportu Kolejowego spółka Koleje Wielkopolskie usunęła nieprawidłowości polegające na niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków higieny w pojazdach kolejowych SA 132 i SA 134 w okresie zimowym 2012-2013.

Decyzją z 28 maja br., Prezes UTK stwierdził, że bezprawne praktyki przewoźnika naruszały zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, co było sprzeczne z art. 14 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.). Jednocześnie Prezes UTK z uznaniem odniósł się do podjętych przez Koleje Wielkopolskie działań inwestycyjnych, które doprowadziły do usunięcia nieprawidłowości.

do góry