Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy Regionalne naruszyły prawa podróznych - decyzja Prezesa UTK

27.05.2014

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez Przewozy Regionalne zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegające na niewykonaniu obowiązku przewozu osób w zakresie podanym do publicznej wiadomości oraz niezapewnieniu podróżnym należytej obsługi.

Pociąg interREGIO „Żubr” nr 11121 relacji Warszawa Zachodnia – Białystok nie kursował w dniu 8 listopada 2013 r. mimo prowadzenia na tę relację sprzedaży biletów w kasach dworcowych i internetowym systemie sprzedaży biletów.

Osoby, które zakupiły bilet na ww. połączenie, pomimo zapewnień w kasach biletowych oraz informacji uzyskanych z internetowego systemu sprzedaży biletów, nie mogły odbyć podróży ostatnim pociągiem interREGIO wyjeżdżającym 8 listopada 2013 r. z Warszawy do Białegostoku. W kierowanych do spółki oraz Prezesa UTK skargach niedoszli podróżni zwracali uwagę na chaos informacyjny oraz brak jakichkolwiek informacji o odwołaniu połączenia. Ponadto skarżący wskazywali, że spółka nie zapewniła im transportu zastępczego, przez co podróżni musieli ponieść dodatkowe koszty związane np. z noclegiem lub kupnem biletu na połączenie autobusowe.

Po stwierdzeniu opisanego wyżej naruszenia, Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Przewozy Regionalne. Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK może nałożyć w takim przypadku karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przewoźnika, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego konsekwentnie reaguje na skargi zgłaszane przez pasażerów oraz wykonuje działania nadzorcze względem uczestników rynku kolejowego, do których jest uprawniony na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

 

do góry