Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PKP PLK zwróciła przewoźnikom niesłusznie pobrane opłaty za informację megafonową

26.05.2014

W wyniku działań monitorująco-nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, pracownicy Urzędu stwierdzili przypadki pobierania przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA opłat od przewoźników za wygłaszanie komunikatów megafonowych na wybranych przystankach, mimo faktycznego nieświadczenia usługi. Interwencja UTK doprowadziła do cofnięcia Kolejom Mazowieckim i SKM Warszawa niesłusznie naliczonych opłat.

Od początku rozkładu jazdy 2013/2014 zarządca PKP Polskie Linie Kolejowe SA zobowiązał się świadczyć pełną informację megafonową na wszystkich należących do niej stacjach i przystankach wyposażonych w urządzenia rozgłaszające.  Należność za usługę wygłaszania komunikatów wliczona jest do opłat jednostkowych za każde handlowe zatrzymanie się pociągu przy peronie.

W trakcie działań monitorująco-nadzorczych UTK stwierdzono, że zarządca infrastruktury oznaczył w bieżącym „Wykazie stacji i przystanków”, stanowiącym  podstawę do naliczania opłat za uruchamianie pociągów, przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle i Warszawa Ursus Niedźwiadek jako lokalizacje, na których jest świadczona informacja głosowa, mimo faktycznego niewygłaszania komunikatów. O ile na przystankach Warszawa Ochota i Powiśle istnieją sprawne urządzenia megafonowe, to na wybudowanym w 2013 roku przystanku W-wa Ursus Niedźwiadek  PKP PLK w ogóle nie zainstalowała megafonów. Pobieranie opłat za usługę, która nie była realizowana, stanowiło działanie na szkodę przewoźników.

Po interwencji Urzędu, PKP PLK przesłała Kolejom Mazowieckim i SKM Warszawa faktury korygujące błędne rozliczenia. Ponadto Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury do aktualizacji „Wykazu stacji i przystanków” zgodnie z ze stanem faktycznym oraz dokonanie korekt rozliczeń z przewoźnikami w przypadku innych nienależnie pobranych opłat.

do góry